×

Sığır Besisinde Pratik Bilgiler

Sığır Besisinde Pratik Bilgiler

 1. Besiye hazırlık döneminde % 70 kaba yem % 30 kesif yem
 2. büyüme döneminde % 30 kaba yem % 70 kesif yem
 3. Semirme döneminde % 10-15 kaba yem % 85-90 kesif yem
 4. 50 kg ağırlığa 1 kg konsantre yem hesap edilmelidir
 5. İşletme rasyonunda toplam tüketilen yemin % 20-40 ı arasında kaba yem hesap edilmelidir.
 6. 200-Besi Başlangıç Yemi Yedirilmeli
 7. 250,300,350-Orta Dönem Besi Yemi Yedirilmeli
 8. 400,450,500,550-Besi Bitirme Yemi Yedirilmeli

Resim GELECEK

 • Baş-boyun-gövde ve bacaklar o ırkın ve cinsin tipik özelliklerini yansıtmalı
 • Bacak amudiyetinin düzgün ,inciklerin uzun ve nispeten kalın, eklemler düzgün olmalı
 • Seksüel olgunluğa erişmiş erkek hayvanlarda gövdenin ön bölümünün dişlerde ise arka bölümün daha geniş olmalı
 • Hayvanın göğsü dar ve basık olmamalı
 • Baş kısmı gövdeye göre çok büyük yada çok küçük olmamalı
 • Hayvanın genel görünüşü, vücudunu tutuş şekli, yürüyüşü, sese ve dokunmaya karşı tepkileri, gözlerin parlaklığı, kılların görünüşü, burun aynasının ıslaklığı ve parlaklığı, geviş alma durumu, iştiha durumu, ve akıntılar kontrol edilerek hayvanın genel sağlık durumunda bakılmalı
 • 21 C nin üzerindeki her 2 C lik sıcaklık artışı 70 gr/gün lük bir CA azalışına neden olmaktadır.
 • Besi hayvanı alrken mevsime de dikkat edilmeli hayvanın semireceği zaman sıcak aylara denk gelmemelidir.
 • Besinin bitip hayvanın kesime gireceği tarih et piyasasının en uygun olduğu zaman rast gelmeli, hayvan alırken yaklaşık kesime gireceği tarih hesaplanarak et piyasası dikkate alınmalıdır.
 • Besiye alınacak hayvanın mümkünse yetiştiği ahır veya meradan alıp azara veya panayıra uğratmadan doğrudan besi yerine nakletmek en doğrusudur.
 • Hayvan bulunduğu yerde seçilip satın alındıktan sonra şap aşısı yapılmalı aşılamadan sonra hayvan bağışıklık kazanması için 2 hafta bulunduğu yerde bırakılmalı ardından nakledilmelidir.
 • Nakil aracı tazyikli su ile yıkanıp dezenfekte edilmeli, hayvanlara nakil öncesi kuru ot ve su verilmelidir.
 • Yüklemede hayvanın kaymasını ve sıkışarak ölmesini önleyecek önlemler alınmalı, kapalı araçlarda havasızlık, sıcak ve rutubetten korunmalı, açık kasa araçlarda kamyon kasası yükseltilerek sert esintinin hayvanın sırtına vurması engellenmelidir nakil 6-7 saatten fazla sürecekse mola verilip hayvanlar dinlendirilerek hayvanlara kuru ot ve su verilmelidir.
 • Hayvan pazardan alınmışsa bir süre ayrı tutulmalı ve olabilecek sağlık problemleri gözlenerek önlem alınmalıdır.Bu sürede gerekli aşılamalar yapılmalı ve aşının bağışıklık süresi olan 15 gün boyunca hayvanlar sürüye dahil edilmemelidir.Bu süre de hayvan bölgenin iklimine, işletmenin kullandığı yeme de alıştırılmalıdır.
 • Hazırlık yada tecrit dönemi denen bu dönemde hayvanı aşağıdaki şekilde yeme alıştırmak gerekir.
 • Hayvanlara ilk geldikleri gün doyasıya kuru ot ve yaklaşık 0,5 kg kadar besi döneminde yiyeceği besi yemi verilir Günlük besi yemi miktarı 2-3 günde bir 250 gr arttırılrak 15 günde 2-2,5 kg a kadar çıkartılır. Bu esnadada kuru ot miktarı yavaş yavaş azaltılır. bunun yerine besi döneminde yiyeceği kaba yemlere yavaş yavaş geçiş yapılır. Böylece hazırlık dönemi bittiğinde hayvan besi döneminde yiyeceği yemlere alıştırılmış olur. Bu dönemde hayvana direnci arttırmak için vitamin uygulamaları yapılabilir.